Děláme práci s obrázky jednoduchou!

Jednoduše a rychle - bez nutnosti instalace dalších knihoven.

Registruj se nyní!

Co pro Vás vyřešíme?

Distribuce do světa (CDN)

Rozeslání obrázků na servery po celém světě pro rychlejší doručitelnost Vašim zákazníkům.

Inteligentní anonymizace

Skrytí obličejů, poznávacích značek, nápisů. To vše v reálném čase.

Odstranění pozadí

Pomocí naučené AI odstraníme pozadí obrázku.

Rozlišení obrázků

Obrázek zmenšíme, zkomprimujeme, zachováme nebo vylepšíme kvalitu a případně můžeme změnit formát pro lepší doručitelnost.

Inteligentní ořezy

Statické oříznutí, ale i oříznutí automaticky rozpoznaného objektu na obrázku.

Transformace

Otáčení, převracení, odbarvení, rozmazání a mnoho dalšího...

Krátký "Pomocníček" jak API používat

https://[token].imagedit.io/v1/http://tvuj.web/img.png
+ parametry:
  ?w=100       // šířka 100px
  ?h=100       // výška 100px
  ?fr=on       // zachovat poměr stran (bez deformací)
  ?fillbg=FF0000   // barva nových ploch
  ?alpha=50      // transparentnost nových ploch (%)
  ?crop=20,10,15,5  // ořez (shora, zprava, ze spodu, zleva)
  ?blur=5       // rozmazání 1-10
  ?grayscale=on    // barvy šedi
  ?rotate=90     // otočení 0-360
  ?flip=vh      // v,h,vh (vertikální, horizontální) překlopení
  ?af=on       // anonymizace obličejů
  ?aftoage=18     // anonymizace obličejů podle věku
  ?cropface=on    // ořez obličeje
  ?rembg=on      // Odstranění pozadí

Můžete také použít URL generator v dokumentaci!

Přehled všech funkcí naleznete v dokumentaci

Dokumentace obsahuje jak popis pro programátory, tak uživatelské rozhraní pro naklikání si požadovaných vlastností. Pochopit API tedy nebude problém!

API Dokumentace